AJANKOHTAISTA

Muistitietotutkimuksessa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota tunteisiin, aistikokemuksiin ja siihen, kuinka muistot kiinnittyvät usein materiaalisiin esineisiin, paikkoihin ja tiloihin. Esimerkiksi lapsuudesta tutut esineet, tuoksut, maut tai kosketus voivat palauttaa muistelijan vuosien takaisiin kokemuksiin. Perheissä kulkevat...

Koulutus- ja työmahdollisuudet ovat pitkään vetäneet suomalaisnuoria pois harvaanasutuilta maaseutualueilta. Erityisesti nuorten naisten muuttoliike on herättänyt paljon huomiota. Kaisa Vehkalahti ja Helena Ristaniemi katsovat uutuusjulkaisussa nuorten muuttoliikettä uudesta näkökulmasta: mitä harvaanasuttu maaseutu merkitsee sieltä kotoisin...

Jyväskylän yliopisto ja Suomen Maatalousmuseo Sarka keräsivät yhteistyössä maaseutuun liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita vuonna 2021. Suuren suosion saavuttaneeseen keruuseen lähetti tarinoita yhteensä 121 kirjoittajaa, ja haastateltavaksi ilmoittauti 94 henkilöä. Keruu päättyi 31.12.2021.

Maaseutuun liittyvien tutkimustemme perhe laajenee syksyllä 2022! Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden johtama tutkimushanke The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-National Qualitative Longitudinal Study in Four Nordic Countries (Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa) sai...