AJANKOHTAISTA

Maaseutuun liittyvien tutkimustemme perhe laajenee syksyllä 2022! Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden johtama tutkimushanke The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-National Qualitative Longitudinal Study in Four Nordic Countries (Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa) sai...