Out of (or never in) foci? Youth in non-urban places. Työryhmä Nuorisotutkimuspäivillä, Helsinki 8.-9.11.2023

19.09.2023

Tervetuloa keskustelemaan maaseudun ja harvaanasuttujen alueiden nuorisotutkimuksesta! Nuorisotutkimusta kritisoidaan usein kaupunkikeskeisyydestä, taipumuksesta keskittyä urbaaneihin nuorisokulttuureihin ja kaupunkiympäristöihin, kun taas harvaan asuttujen alueiden nuoret ovat jääneet tutkimuksellisesti marginaaliin. Kiinnostus erilaisilla kaupunkien ulkopuolisilla alueilla asuviin nuoriin on kuitenkin viime vuosina lisääntynyt sekä kansainvälisesti että Pohjoismaissa. Tutkimus on osoittanut nuoriin liittyvien kysymysten monimuotoisuuden alueilla, joilla koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ovat vähäiset, ja nuorten – erityisesti nuorten naisten – muuttoliikettä pidetään usein itsestäänselvyytenä. 

Työryhmän tavoitteena on laajentaa ymmärrystä nuoruuden kokemuksista ja siirtymistä aikuisuuteen erilaisilla harvaanasutuilla alueilla Suomessa ja kansainvälisesti. Esitysten teemat ulottuvat nuorten koulutus- ja uravalinnoista ilmastoaktivismiin, ja taiteen tutkimuksesta sukupuolen ja teknologian tutkimukseen. Samalla pohdinnan kohteeksi asettuvat nuorisotutkimuksen teoreettiset ja metodologiset kysymykset. Yhdessä esitykset pyrkivät problematisoimaan maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelua sekä maaseutunuoruuteen liitettyjä vahvoja mielikuvia. Työryhmän puheenjohtajina toimivat Kaisa Vehkalahti ja Suvi Jokila.

Työryhmän esitykset:

  • Turkan Firinci Orman, Department of Design, School of Arts, Design and Architecture, Aalto University: Interwoven with Nature and in Constant Solidarity: A Close Look at Rural Youth's Climate Actions and Consumer Practices in Turkey's Countryside
  • Heta Mulari, Tampere University: Fire Art and Forest Spaces
  • Marika Kettunen, University of Oulu: On becoming educated: an inquiry into the spatialities and emotionalities of youth educational paths
  • Suvi Jokila, Turun yliopisto: "Mä en silleen hirveän kauas kotoa halua": Pienen paikkakunnan lukiolaisten maantieteellinen kuvittelu osana opintojen suunnittelua
  • Lauri Julkunen, Jyväskylän yliopisto: Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa – katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin
  • Ville Pöysä, Jyväskylän yliopisto & Helena Ristaniemi, Jyväskylän yliopisto: Muisteltu nuoruus, koneet ja sukupuoli 1990-2000-lukujen maaseudulla
  • Aino Tormulainen, Humak: Miten menee nuorilla maakunnassa? Nuorten ajatuksia ja palveluihin liittyviä kokemuksia Pohjois-Karjalasta.

Vuoden 2023 Nuorisotutkimuspäivät järjestetään teemalla Toivon moninaisuus Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella 8.–9.11.2023.

Kuva: Nuoria lumisella tiellä, Äkäslompolo. Kuvaaja Volker von Bonin. Museovirasto, Historian kuvakokoelma.