Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa -katsauksen julkistamistilaisuus, Jyväskylä 21.2.2024

02.02.2024

Tutkijatohtori Lauri Julkusen tutkimus Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa – katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin tarjoaa tiiviin katsauksen nuoruuden historiaan erilaisilla maaseutualueilla neljässä Pohjoismaassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kansainvälisessä vertailussa Pohjoismaat näyttäytyvät maaseutuvaltaisina, harvaanasuttuina alueina. Maaseutu on kuitenkin kokenut viimeisen sadan vuoden aikana maissa valtavan muutoksen: alkutuotannon merkitys elinkeinona on romahtanut, mikä on johtanut monenlaisiin haasteisiin väestökadosta palveluiden harvenemiseen. Katsauksessa tarkastellaan, miten muutos on vaikuttanut etenkin nuorten ihmisten elämään. Samalla selvitetään, millaista tutkimusta maaseutunuoruudesta on tehty ja millaisia painopisteitä tutkimuksesta voidaan tunnistaa. Nuorisotutkimuksessa kaupunkien ulkopuolella asuvat nuoret ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa – katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin pyrkii osaltaan vastaamaan tähän historiallistavan ja kontekstoivan perustiedon tarpeeseen.

Katsaus on osa tutkimusryhmämme pohjoismaista hanketta The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries (FUNORE, 2022–2025), jonka tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisilla harvaanasutuilla ja maaseutumaisilla alueilla asuvien nuorten elämästä, kokemuksista ja näkemyksistä. Hanketta rahoittaa Future Challenges in the Nordics -ohjelma.

Ohjelma

Klo 12:45 Kahvitarjoilu

13:00 Kaisa Vehkalahti, akatemiatutkija ja tutkimushankkeen johtaja, Jyväskylän yliopisto
Avaussanat

13:10 Lauri Julkunen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa

13:30 Päivi Armila, yliopistonlehtori emerita, Itä-Suomen yliopisto
Kommenttipuheenvuoro

Keskustelua

Aika ja paikka

Tilaisuus järjestetään hybridinä, joten osallistua voi niin paikan päällä Jyväskylän yliopiston kirjastossa (B116 Tietoniekka) kuin myös etäyhteyden kautta: osallistumislinkki.

Ilmoittautuminen

Tarjoilun vuoksi toivomme tilaisuuteen paikan päällä osallistuvien ilmoittautuvan viimeistään tiistaina 13.2.2024 Webropol-lomakkeella.

Julkaisutiedot

Katsaus julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna sekä suomeksi että englanniksi. Julkaisijana toimii Nuorisotutkimusseura.

Lisätietoja

Tutkijatohtori Lauri Julkunen
Jyväskylän yliopisto
lauri.julkunen@jyu.fi

Kuva: FUNORE-hanke.