LAURI JULKUNEN

Lauri liittyi mukaan tutkimusryhmään kesällä 2022. Hän työskentelee tutkijatohtorina historian oppiaineessa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Lauri on erikoistunut tutkimuksessaan nuoruuden ja kasvatuksen historiaan sekä sukupuolihistoriaan. Vuonna 2021 tarkastetussa väitöskirjassaan hän analysoi elämäkerrallisen tutkimuksen kautta 1900-luvun kristillisen poikatyön ja poikakulttuurin sukupuolittuneita ihanteita ja toimintatapoja. Tällä hetkellä Lauri tutkii maalaisnuoruuden historiaa Pohjoismaissa osana monitieteistä The Future of Nordic Youth in Rural Regions -hanketta.

Tutkijatohtori, FT, historia

lauri.julkunen@jyu.fi