HELENA RISTANIEMI

Helena tarkastelee väitöskirjassaan ylisukupolvisuutta ja historian läsnäoloa Suomen saamelaisalueella asuneiden tyttöjen elämässä. Väitöskirja nostaa esiin myös pohjoisten alueiden erityiskysymyksiä, kuten vapaa-ajanviettoon ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä nuorten näkökulmasta. Helenaa kiinnostavat muun muassa luontokulttuurit, eläinten ja ihmisten väliset suhteet ja kysymykset historian ylisukupolvisuudesta. 

Helena työskentelee väitöskirjatutkijana Oulun yliopistossa, historian oppiaineessa projektissa Northern Rural Youth in Flux ja yhteistyökumppanina Maalaisnuoruuden sukupolvet ja  Minun maaseutuni -hankkeissa.

Väitöskirjatutkija,

FM, saamelainen kulttuuri
helena.ristaniemi@oulu.fi