HELENA RISTANIEMI

Helena työskentelee tutkijatohtorina ja projektikoordinaattorina The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries -hankeessa. Vuonna 2023 tarkastetussa väitöskirjassaan hän on tutkinut ylisukupolvisuutta ja historian läsnäoloa Suomen saamelaisalueella asuneiden tyttöjen elämässä. Väitöskirjassaan hän nostaa esiin pohjoisten alueiden erityiskysymyksiä, kuten ylisukupolvisten suhteiden merkityksiä ja historian läsnäolon vaikutuksia nuorten näkökulmasta. Helenaa kiinnostavat muun muassa uusmaterialistiset tieteenfilosofiat, luontokulttuurit ja kysymykset historian merkityksistä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Tutkijatohtori,

FT, historia
helena.m.ristaniemi@jyu.fi