Teknologian merkitys maaseutunuoruuden rakentumisessa - Lue uusista tutkimustuloksista

12.12.2023

Tutkijoidemme Ville Pöysän ja Helena Ristaniemen artikkeli Assembling places, technologies and young people – becoming rural youth with vehicles and digital technologies in Finland on julkaistu Journal of Youth Studies -lehdessä. Artikkeli on luettavissa sähköisesti täältä.

Tutkimuksessa tarkastellaan teknologioiden, erityisesti ajoneuvojen ja digitaaliteknologian merkitystä maaseudun nuorten elämässä. Pöysä ja Ristaniemi osoittavat kuinka perinteiset teknologiat, kuten mopot, moottorikelkat ja autot, sekä digitaaliset teknologiat, kuten internet ja sosiaalinen media rakentavat keskeisellä tavalla nuoruutta maaseutualueilla. Tutkimus perustuu 2000-luvun alussa syntyneiden nuorten seurantatutkimukselle kahdella erilaisella harvaanasutulla alueella, Itä-Suomessa ja Saamenmaalla.

Artikkelissa pohditaan ja kehitetään uusmaterialisen teorian hyödyntämistä nuorisotutkimuksessa. Tutkijoiden mukaan erilaisten materiaalisuuksien läsnäolo nuorten arjessa sekä inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden vuorovaikutus tulisi huomioida nuorisotutkimuksessa aiempaa vahvemmin.

Kuva: Wikimedia commons