Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla: Kvalitatiivinen pitkittäistutkimus neljässä pohjoismaassa

Neljä pohjoismaata, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kattavasssa hankkeessa tutkitaan erilaisilla maaseutualueilla asuvien nuorten arkea ja tulevaisuuden odotuksia. Ainutlaatuinen tutkimushanke rakentuu alun perin kansallisina seurantatutkimuksina käynnistyneille nuorisotutkimuksille näissä neljässä maassa. Tutkimushankkeessa seurataan 196 vuosien 1998–2005 välillä syntynyttä nuorta kymmenellä erilaisella alueella. Maantieteellisesti hankkeissa liikutaan Suomen pohjoiselta Saamelaisalueelta Tanskan eteläisimmille maatalousalueille.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa erilaisilta harvaanasutuilta ja maaseutualueilta kotoisin olevien nuorten arjen rakentumisesta, kokemuksista sekä elämänpolkujen muotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Samalla hanke tuottaa uutta tietoa pohjoismaiden välisistä samankaltaisuuksista, erilaisuuksista ja yhteisistä tulevaisuuden haasteista. Tarkoituksena on tunnistaa haasteita ja erityiskysymyksiä, jotka koskevat maaseudun nuoria Pohjoismaissa ja tuottaa tietoa myös päättäjien käytettäväksi.

Tutkimus on osa vuonna 2022 käynnistynyttä Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta -tutkimusohjelmaa. Useiden suomalaisten ja ruotsalaisten tutkimusrahoittajien yhteinen tutkimusohjelma suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.  Ohjelman tavoitteena on edistää tutkimusta siitä, miten haasteet ymmärretään ja miten niitä käsitellään pohjoismaisissa yhteiskunnissa, joilla on pohjimmiltaan paljon yhteistä mutta myös selviä erityispiirteitä. Ohjelmassa rahoitetaan 11 hanketta, jotka käsittelevät ajankohtaisia teemoja digitaalisesta terveydestä ja energiataloudesta ilmastokysymyksiin.

Monitieteinen hanke yhdistää historiaa, sosiologiaa, kasvatustieteitä, kulttuurintutkimusta ja maantiedettä. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto ja konsortiokumppaneina ovat Uumajan yliopisto Ruotsista, Oslo Metropolitan yliopisto Norjasta, sekä Rockwool Foundation Tanskasta. Hankkeen koordinaattorina toimii tutkijatohtori Helena Ristaniemi (2023-2025). Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet myös tutkijatohtori Lauri Julkunen (2022-2023) ja tutkimusavustaja Henna Tuomiranta (2024). Hanketta johtaa Kaisa Vehkalahti.

Tutustu tutkimushankkeeseen ja sen tuloksiin tarkemmin hankkeen omilla, englanninkielisillä sivuilla.