VILLE PÖYSÄ

Ville on tarkastellut aiemmin maaseutua monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi lakkautettujen kyläkoulujen nykykäyttöä ja maalla asuvien nuorten suhdetta hyvinvointipalveluihin. Tällä hetkellä hän viimeistelee sosiologian väitöskirjaansa paikan merkityksestä maaseudulla kasvaneiden poikien elämässä. Ville liittyi tutkijaksi Minun maaseutuni -hankkeeseen 1.10.2021.

Väitöskirjatutkija, sosiologi​, YTM

Minun maaseutuni -hanke
ville.poysa@uef.fi