JULKAISUT 

2024

Maria Vanha-Similä (2024). My Countryside: an oral history project. Oral History (Colchester), 52(1), 41–42.

Lauri Julkunen (2024) Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa. Katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin. Verkkojulkaisuja 183. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, Helsinki. 

Lauri Julkunen (2024) Youth and changing rural regions in the Nordic countries. An overview of history and research priorities. Internet publications 184. Finnish Youth Research Network / Finnish Youth Research Society, Helsinki. 

Maria Vanha-Similä (2024). Maaseutututkimusta yliopiston ja museon yhteistyönä. MuseoPro

Helena Ristaniemi, Kaisa Vehkalahti & Ville Pöysä (2024) Going against the grain? A longitudinal study of the material-discursive practices of staying among young adults in rural Finland. Journal of Youth Studies, Early on line.


2023

Ville Pöysä, Timo Aho & Annuka Lahti (2023). Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta. Sosiologia, 60 (3–4), 212–229.

Ville Pöysä & Helena Ristaniemi (2023) Assembling places, technologies and young people: becoming rural youth with vehicles and digital technologies in Finland. Journal of Youth Studies, Early online.

Maria Vanha-Similä & Kaisa Vehkalahti (2023) Food Memories. Connecting to Rural Roots through Food in Life Writings by Finnish Women Born in the 1950sEthnologia Scandinavica 53, 42-60.

Maria Vanha-Similä (2023) Sukupuolittunutta selviytymiskamppailua. Karjatilojen arki museon nykydokumentoinnin valossa. Elore 30 (1), 5–33.

Helena Ristaniemi (2023) Tapoja, tarinoita ja toimintaa: Suomen saamelaisalueen tytöt ja yhteismuotoutuva historiatietoisuus. Lektio. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 36 (2), 39–42.

Ida Marie Lyså, Kaisa Vehkalahti & Essi Jouhki (2023) Under the Radar : Children and Childhoods Missing from Nordic Childhood Studies. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden, 41 (2–3), 1–8.

Helena Ristaniemi (2023). Saamelaisnuoret ja historian läsnäolo. Lähihistoria, 2(1), 96–107.

Ville Pöysä (2023) Miessubjektin välttämätön uudelleenajattelu. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 36 (1), 45–48.

Maria Vanha-Similä (2023) Mitä maaseutu sinulle merkitsee? Suomen maatalousmuseo Saran Tarinatiinu-blogi, huhtikuu 2023.

Kaisa Vehkalahti (2023) Matkalla lapsuuden historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi Vähäisiä lisiä, maaliskuu 2023.

Helena Ristaniemi (2023) "Täällä on merkitystä mihin sukuun synnyt, se vaikuttaa kaikkeen." : historiatietoisuuden muotoutuminen ja merkitykset Suomen saamelaisalueen tyttöjen elämässä.  Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora. University of Oulu, Oulu. (Väitöskirja)

2022

Ville Pöysä (2022) Paikka, materia ja maskuliinisuus syrjäseudulla aikuistuvien poikien elämässä.  Lektio. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 35 (3-4), 66-70.

Kaisa Vehkalahti, Essi Jouhki, Sanna Lipkin, Johanna Sitomaniemi-San & Tiina Kuokkanen (toim. 2022) Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen. Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä.  Historiallisia Tutkimuksia 288. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. (Avoimesti saatavilla: SKS:n avoimet tiedekirjat). Teoksen luvut: 

  • Kaisa Vehkalahti, Essi Jouhki, Sanna Lipkin, Johanna Sitomaniemi-San & Tiina Kuokkanen: Monitieteinen lapsuuden historia, 8-33.
  • Kaisa Vehkalahti: Lapsuuden löytämisestä toimijuuden tutkimukseen. Lapsuuden historian kuusi vuosikymmentä, 36-74.
  • Helena Ristaniemi: Visuaaliset menetelmät historiatietoisuuden tutkimuksen välineinä, 219-247.

Ville Pöysä (2022) Syrjäseudun pojat: tutkimus paikasta, materiasta ja maskuliinisuudesta aikuistuvien poikien elämässä. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 279. University of Eastern Finland, Joensuu. (Väitöskirja)

Kaisa Vehkalahti & Essi Jouhki (2022) Lapsuuden ja nuoruuden historian näkökulmia muistitietotutkimukseen. Teoksessa Muistitietotutkimuksen paikka - Teoriat, käytännöt ja muutos. Toim. Ulla Savolainen & Riikka Taavetti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1478. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 366-39. (Avoimesti saatavilla: SKS:n Avoimet tiedekirjat)

Kaisa Vehkalahti & Helena Ristaniemi (2022) Places of Belonging, Places of Detachment: Belonging and Historical Consciousness in the Narratives of Rural Finnish Girls. Teoksessa Youth Beyond the City. Thinking from the Margins. Toim. David Farrugia & Signe Ravn. Bristol University Press: Bristol, 195-214.

Helena Ristaniemi (2022) Toiseus ongelmana ja voimavarana 1990- ja 2000-lukujen saamenkielisessä perusopetuksessa oppilaiden kertomana. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála vol 5 (1), 5-27.

Maria Vanha-Similä (2022). Museums in a changing world. Ethnologia Fennica 49(1), 104-106. 

2021

Kaisa Vehkalahti, Päivi Armila & Sinikka Aapola-Kari (toim. 2021) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki. Teoksen luvut:

  • Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Johdanto, s. 9-24
  • Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Laadullinen seurantatutkimus nuorista: tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot, s. 25-56
  • Antti Kivijärvi, Päivi Armila, Mari Käyhkö, Ville Pöysä & Matilda Wrede-Jäntti: Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen, s. 81-108
  • Tarja Tolonen, Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Toiveita ja tulevaisuuksia. Nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella, s. 109-154
  • Kaisa Vehkalahti & Päivi Armila: Uusiin suuntiin. Nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa, s. 151-174
  • Päivi Armila, Mari Käyhkö & Ville Pöysä: Irti arjesta. Hauskanpitoa harvaanasutulla kotiseudulla, s. 175-194
  • Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti: Epilogi, s. 271-275

Kaisa Vehkalahti, Päivi Armila & Ari Sivenius (2021) Emerging Adulthood in the Time of Pandemic. The Covid-19 crisis in the Lives of Rural Young Adults in FnlandYoung - Nordic Journal of Youth Studies special issue Distancing, Disease and Distress: the Young and COVID-19 vol 29 (4), 399-416.

Maria Vanha-Similä (2021) Koneita keittiöön - Keittiöiden koneellistuminen Suomessa 1950-1970-luvuilla. Teoksessa Laari, Suomen maatalousmuseo Saran vuosikirja 2020. Toim. Ragni Reichardt & Maria Vanha-Similä. Loimaa: Suomen maatalousmuseo Sarka. 

Kaisa Vehkalahti (2021) Minun maaseutuni -keruu tallentaa muistoja, tunteita, ajatuksia ja tarinoita maaseudusta. Suomen Maatalousmuseo Saran Tarinatiinu -blogi, toukokuu 2021.

2020

Essi Jouhki & Kaisa Vehkalahti (2020) Reconstructed Landscapes of Northern Youth: Reading the Autobiographies of Finnish Youth, 1945-1960. In Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History.  Ed. by Marja Tuominen, Timothy G. Ashplant & Tiina Harjumaa. Routledge Studies in Cultural History. Routledge: New York-London. 

Kaisa Vehkalahti (2020) Oral history describes the resources and strength provided by rural heritage Oulu University blog, March 2020.  

Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti (2020) Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua: nuoret puhuvat perheestä. Teoksessa Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Toim. Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen. THL, Helsinki 2020.

Kaisa Vehkalahti (2020) Suuristä ikäluokista tyhjeneviin kyliin. Maaseutu kolmen sukupolven nuorten kasvuympäristönä. Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogi, Tammikuu 2020.

Francett-Hermes, Michelle & Pennanen, Helena (2019) Relational ethics in indigenous research: A reflexive navigation of whiteness and ally positionalityDutkansearvvi dieđalaš áigečála, vol 3 (2), 125-148.

Pääkuva: Sakari Pälsi v. 1923. Museovirasto. CC BY 4.0.