JULKAISUT 

Ville Pöysä (2022) Syrjäseudun pojat: tutkimus paikasta, materiasta ja maskuliinisuudesta aikuistuvien poikien elämässä. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 279. University of Eastern Finland, Joensuu. 

Kaisa Vehkalahti & Essi Jouhki (2022) Lapsuuden ja nuoruuden historian näkökulmia muistitietotutkimukseen. Teoksessa Muistitietotutkimuksen paikka - Teoriat, käytännöt ja muutos. Toim.  Ulla Savolainen & Riikka Taavetti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1478. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 366-39.

Kaisa Vehkalahti & Helena Ristaniemi (2022) Places of Belonging, Places of Detachment: Belonging and Historical Consciousness in the Narratives of Rural Finnish Girls. Teoksessa Youth Beyond the City. Thinking from the Margins. Toim. David Farrugia & Signe Ravn. Bristol University Press: Bristol, 195-214.


Helena Ristaniemi (2022) Toiseus ongelmana ja voimavarana 1990- ja 2000-lukujen saamenkielisessä perusopetuksessa oppilaiden kertomana. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála vol 5 (1), 5-27.

Kaisa Vehkalahti, Päivi Armila & Sinikka Aapola-Kari (toim. 2021) Sata nuorta - sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki:

  • Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Johdanto, s. 9-24
  • Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Laadullinen seurantatutkimus nuorista: tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot, s. 25-56
  • Antti Kivijärvi, Päivi Armila, Mari Käyhkö, Ville Pöysä & Matilda Wrede-Jäntti: Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen, s. 81-108
  • Tarja Tolonen, Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari: Toiveita ja tulevaisuuksia. Nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella, s. 109-154
  • Kaisa Vehkalahti & Päivi Armila: Uusiin suuntiin. Nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa, s. 151-174
  • Päivi Armila, Mari Käyhkö & Ville Pöysä: Irti arjesta. Hauskanpitoa harvaanasutulla kotiseudulla, s. 175-194
  • Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti: Epilogi, s. 271-275

Kaisa Vehkalahti, Päivi Armila & Ari Sivenius (2021) Emerging Adulthood in the Time of Pandemic. The Covid-19 crisis in the Lives of Rural Young Adults in Finland. Young - Nordic Journal of Youth Studies special issue Distancing, Disease and Distress: the Young and COVID-19 vol 29 (4), 399-416.

Maria Vanha-Similä (2021) Koneita keittiöön - Keittiöiden koneellistuminen Suomessa 1950-1970-luvuilla. Teoksessa Laari, Suomen maatalousmuseo Saran vuosikirja 2020. Toim. Ragni Reichardt & Maria Vanha-Similä. Loimaa: Suomen maatalousmuseo Sarka.

Kaisa Vehkalahti (2021) Minun maaseutuni -keruu tallentaa muistoja, tunteita, ajatuksia ja tarinoita maaseudusta. Suomen Maatalousmuseo Sarkan Tarinatiinu -blogi, toukokuu 2021.

Essi Jouhki & Kaisa Vehkalahti (2020) Reconstructed Landscapes of Northern Youth: Reading the Autobiographies of Finnish Youth, 1945-1960. In Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History. Ed. by Marja Tuominen, Timothy G. Ashplant & Tiina Harjumaa. Routledge Studies in Cultural History. Routledge: New York-London.

Kaisa Vehkalahti (2020) Oral history describes the resources and strength provided by rural heritage Oulu University blog, March 2020. 

Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti (2020) Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua: nuoret puhuvat perheestä. Teoksessa Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Toim. Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen. THL, Helsinki 2020.

Kaisa Vehkalahti (2020) Suuristä ikäluokista tyhjeneviin kyliin. Maaseutu kolmen sukupolven nuorten kasvuympäristönä Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogi, Tammikuu 2020.

Francett-Hermes, Michelle & Pennanen, Helena (2019) Relational ethics in indigenous research: A reflexive navigation of whiteness and ally positionalityDutkansearvvi dieđalaš áigečála, vol 3 (2), 125-148.

Pääkuva: Sakari Pälsi v. 1923. Museovirasto. CC BY 4.0.