Minun maaseutuni. Ylisukupolvisuus, paikka ja sukupuoli suomalaisten maaseutusuhteen rakentajina. 

Minun maaseutuni on Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke. Olemme kiinnostuneita maaseutuun liitetyistä kokemuksista, muistoista, tunteista ja merkityksistä. Tutkimuksen tavoitteena on avata kokemushistoriallinen näkökulma suomalaisten maaseutusuhteen muutoksiin, erityisesti 1990-luvulta tähän päivään. Toisena tavoitteenamme on monipuolistaa asumisen ja muuttoliikkeiden tutkimuksessa vakiintunutta monipaikkaisuuden käsitettä huomioimalla paikkaan kuulumisen ylisukupolviset, sulkupuolittuneet ja materiaaliset ulottuvuudet.

Tutkimuskohteenamme ovat myös muistitietotutkimuksen aineistot, tutkimusmenetelmät ja niiden kehittäminen. Tässä hankkeessa aiomme kokeilla erilaisia tapoja kerätä muistitietoa: toiminnallisia työpajoja, valokuvien hyödyntämistä muistin ja kertomisen välineenä, kirjoittamista ja elämäkerrallisia haastatteluja. Pohdimme, avaavatko eri aineistot erilaisia näkökulmia kokemusten tutkimukseen, ja miten erilaisia aineistoja voidaan tutkimuksessa yhdistää. 

Haluamme myös osallistaa eri ikäisiä, niin maalla kuin kaupungissa asuvia pohtimaan suhdettaan muuttuvaan maaseutuun sekä kertomaan itse historiaansa! 

Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen maatalousmuseo Saran kanssa. Hankkeen lopputuotoksena syntyy tutkimusjulkaisujen ohella museonäyttely "Minun maaseutuni", joka avautuu Sarka-museolla hankkeen päättyessä vuonna 2024.

Hanketta johtaa akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti ja tutkijoina toimivat etnologi Maria Vanha-Similä ja sosiologi Ville Pöysä.

Pääkuva: Erkki Voutilainen 1960-luku. JOKA Journalistinen kuva-arkisto. Maaseudun Tulevaisuus. Museovirasto. CC BY 4.0.

Kuva: Pekka Kyytinen 1960-luku. Museovirasto. BY CC 4.0.
Kuva: Pekka Kyytinen 1960-luku. Museovirasto. BY CC 4.0.