Minun maaseutuni -sivusto kokoaa yhteen kaksi tutkimushanketta, joissa pohditaan suomalaisen maaseudun muutoksia. Mitä maaseutu merkitsee meille? Millaiset historialliset ja kulttuuriset tekijät suhdettamme maaseutuun muokkaavat? Olemme kiinnostuneita sekä maaseutuun liittyvistä muistoista, että siitä, mitä maaseutu merkitsee tässä hetkessä: kokemuksista, tunteista ja tarinoista. Sivuston taustalla ovat Jyväskylän yliopiston hankkeet Maalaisnuoruuden sukupolvet (Suomen Akatemia, 2019-2024) sekä Minun maaseutuni (Koneen säätiö, 2021-2024). Tällä sivustolla kerromme, mitä tutkimuksissa tapahtuu. Tervetuloa!

Ajankohtaista

Minun maaseutuni -keruu on päättynyt

Jyväskylän yliopisto ja Suomen Maatalousmuseo Sarka keräsivät yhteistyössä maaseutuun liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita. Keruu päättyi 31.12.2021.

Halutessasi voit lähettää maaseutuaiheisia valokuvia ja muistelutekstejä vielä sähköpostilla: maria.a.vanha-simila@jyu.fi 

Tiedustelut myös puh. 050-473 2950.

Ainutlaatuinen rahoitus maaseutualueiden nuorten tutkimukseen Pohjoismaissa 

Maaseutuun liittyvien tutkimustemme perhe laajenee ensi vuonna! Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden johtama tutkimushanke The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-National Qualitative Longitudinal Study in Four Nordic Countries (Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa) sai 900 000 euron rahoituksen Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmasta.

Laajassa seurantatutkimuksessa selvitetään maaseudulla asuvien nuorten elämää ja tulevaisuuden kuvia. Mukana on yhteensä 196 nuorta 10 erilaiselta harvaanasutulta alueelta. Hankkeessa on partnereita Ruotsista (University of Umeå), Norjasta (NOVA Norwegian Social Research Institute, Oslo Metropolitan University), ja Tanskasta (VIVE Danish Center for Social Science Research).

Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on useiden suomalaisten ja ruotsalaisten säätiöiden yhteishankkeena toteuttama tutkimusohjelma, joka suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se sai kevään 2021 haussa 449 hakemusta, joista rahoitettaviksi valikoitui yksitoista hanketta. Ne käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen.

Pääkuva:  Volker Von Bonin. Museovirasto. CC BY 4.0.