Minun maaseutuni -sivusto kokoaa yhteen kaksi tutkimushanketta, joissa pohditaan suomalaisen maaseudun muutoksia. Mitä maaseutu merkitsee meille? Millaiset historialliset ja kulttuuriset tekijät suhdettamme maaseutuun muokkaavat? Olemme kiinnostuneita sekä maaseutuun liittyvistä muistoista, että siitä, mitä maaseutu merkitsee tässä hetkessä: kokemuksista, tunteista ja tarinoista. Sivuston taustalla ovat Jyväskylän yliopiston hankkeet Maalaisnuoruuden sukupolvet (Suomen Akatemia, 2019-2024) sekä Minun maaseutuni (Koneen säätiö, 2021-2024). Tällä sivustolla kerromme, mitä tutkimuksissa tapahtuu. Tervetuloa!

Ajankohtaista

Uutuusjulkaisu pohtii tyttöjen suhdetta harvaanasuttuun  kotiseutuunsa

Koulutus- ja työmahdollisuudet ovat pitkään vetäneet suomalaisnuoria pois harvaanasutuilta maaseutualueilta. Erityisesti nuorten naisten muuttoliike on herättänyt paljon huomiota. Tässä artikkelissa nuorten muuttoliikettä katsotaan uudesta näkökulmasta: mitä harvaanasuttu maaseutu merkitsee sieltä kotoisin oleville tytöille itselleen, ja millaiset tekijät vaikuttavat heidän kokemuksiinsa kuulumisesta kotiseudulle? Tutkimus osoittaa, että kysymys kotiseudulta lähtemisestä tai sinne jäämisestä ei ole yksioikoinen. Koulutus- ja työmahdollisuuksien lisäksi nuorten ratkaisuihin vaikuttaa iso joukko muita tekijöitä. Artikkelissa kiinnitetään huomiota erityisesti ylisukupolvisten ihmissuhteiden, historian, luonnon ja kulttuuriperinnön merkitykseen.

Artikkeli on julkaistu kansainvälisessä, nuoruutta erilaisilla maaseutualueilla pohtivassa kokoomateoksessa Youth Beyond the City. Thinking from the Margins (Bristol UP 2022). Se perustuu tutkimukseen, jossa seurattiin kahdelta harvaanasutulta alueelta, Keski-Suomesta ja pohjoiselta saamelaisaluuelta koitoisin olevien tyttöjen elämää peruskoulun ja toisen asteen opintojen aikana.

Julkaisutiedot: Kaisa Vehkalahti & Helena Ristaniemi: Places of Belonging, Places of Detachment: Belonging and Historical Consciousness in the Narratives of Rural Finnish Girls. In Youth Beyond the City. Thinking from the Margins. Ed. by David Farrugia & Signe Ravn. Bristol University Press: Bristol 2022, pp. 195-214.

Minun maaseutuni -keruu on päättynyt

Jyväskylän yliopisto ja Suomen Maatalousmuseo Sarka keräsivät yhteistyössä maaseutuun liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita. Keruu päättyi 31.12.2021.

Halutessasi voit lähettää maaseutuaiheisia valokuvia ja muistelutekstejä vielä sähköpostilla: maria.a.vanha-simila@jyu.fi 

Tiedustelut myös puh. 050-473 2950.

Ainutlaatuinen rahoitus maaseutualueiden nuorten tutkimukseen Pohjoismaissa 

Maaseutuun liittyvien tutkimustemme perhe laajenee syksyllä 2022! Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden johtama tutkimushanke The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-National Qualitative Longitudinal Study in Four Nordic Countries (Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa) sai 900 000 euron rahoituksen Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmasta.

Laajassa seurantatutkimuksessa selvitetään maaseudulla asuvien nuorten elämää ja tulevaisuuden kuvia. Mukana on yhteensä 196 nuorta 10 erilaiselta harvaanasutulta alueelta. Hankkeessa on partnereita Ruotsista (University of Umeå), Norjasta (NOVA Norwegian Social Research Institute, Oslo Metropolitan University), ja Tanskasta (VIVE Danish Center for Social Science Research).

Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on useiden suomalaisten ja ruotsalaisten säätiöiden yhteishankkeena toteuttama tutkimusohjelma, joka suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se sai kevään 2021 haussa 449 hakemusta, joista rahoitettaviksi valikoitui yksitoista hanketta. Ne käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen.

Pääkuva:  Volker Von Bonin. Museovirasto. CC BY 4.0.