Harvinainen seurantatutkimus tuottaa kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkulusta

04.11.2021

Torstaina 4.11.2021 julkaistava teos Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen kokoaa yhteen eri puolilla Suomea tehdyn Nuoret ajassa -seurantatutkimuksen ensimmäisten vuosien keskeiset tulokset. Teoksessa seurataan nuorten elämää peruskoulusta toiselle asteelle ja aikuisuuden kynnykselle. Teoksessa käsitellään mm. nuorten koulutus- ja ammatinvalintaratkaisuja, tulevaisuudenodotuksia, ihmissuhteissa tapahtuvia muutoksia sekä muita aikuistumiseen liittyviä haasteita.

- Näin laajat laadullisin ja osallistavin menetelmin toteutetut seurantatutkimukset ovat harvinaisia, kertoo tutkimushanketta koordinoiva Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari. Tavoitteenamme on seurata nuorten elämää kaikkiaan kymmenen vuoden ajan.

Nuorten elämänvalintoihin liittyvät moninaiset syy- ja seuraussuhteet, epäröinnit ja suunnanmuutokset eivät näy tilastoista, vaan niitä tulee kysyä nuorilta itseltään.

- Vuosien aikana olemme voineet rakentaa nuoriin luottamuksellisen suhteen. Samalla olemme voineet seurata, miten nuorten elämän eri osa-alueilla, kuten koulutuksessa ja ihmissuhteissa tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen, jatkaa akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti Jyväskylän yliopistosta.

Alueellisten ja sosiaalisten erojen vaikutus näkyy nuorten poluilla aikuisuuteen

Nuoret ajassa -seurantaan osallistuneet nuoret tulevat erilaisista sosiaalisista taustoista. He edustavat monia äidinkieliä, uskonnollisia ja etnisiä taustoja; tyttöjä ja poikia on ollut mukana suurin piirtein saman verran.

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teos nostaa esiin, miten osalla nuorista on ulottuvillaan merkittäviä resursseja, jotka tukevat heidän arkeaan ja elämänvalintojaan, kun taas toisten nuorten lähtökohdat ovat haastavammat, ja he joutuvat ponnistelemaan enemmän valintojensa eteen.

Tutkimus on tuonut esiin erityisesti alueelliset erot, sillä siinä on ollut mukana eri puolilla Suomea ja eri kokoisilla paikkakunnilla asuvia nuoria.

- Kaupungissa asuva nuori voi valita useista oppilaitoksista ja eri opiskelulinjoista, asua kotonaan ja jatkaa entisiä harrastuksiaan. Harvaanasutulla alueella nuori joutuu puolestaan miettimään, mistä lähin sopiva oppilaitos löytyy. Nuoret joutuvat tekemään heti peruskoulun päättyessä isoja ratkaisuja puntaroidessaan, pitääkö heidän muuttaa kotoaan toiselle paikkakunnalle voidakseen opiskella, kertovat Vehkalahti ja Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Päivi Armila, jotka ovat seuranneet tutkimuksessa harvaanasutuilta paikkakunnilta kotoisin olevia nuoria.

- Tutkimuksemme onkin nostanut esiin kysymyksen, toteutuuko koulutuksen yhdenvertaisuus tässä tilanteessa, ja saavatko nuoret ja heidän perheensä tarvitsemansa tuen kriittisessä siirtymävaiheessa. Toisaalta tutkimuksemme näyttää, että myös harvaanasutuilla alueilla nuoruus voi olla rikasta. Nuoret löytävät pienilläkin paikkakunnalla ja vähien vertaiskontaktien varassa omia tapojaan pitää hauskaa, harrastaa ja ylläpitää ystävyyksiä, Armila lisää.

Seurantatutkimus Nuoret ajassa käynnistyi syksyllä 2015. Tutkimuksessa on seurattu sadan nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea peruskoulun yhdeksänneltä luokalta lähtien. Tutkimustyötä on toteuttanut kahdentoista tutkijan joukko Nuorisotutkimusverkostosta sekä Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista. Tutkimuksen aikana on toteutettu yli 300 erilaista haastattelua nuorten ja heidän parissaan työskentelevien aikuisten kanssa sekä tehty etnografista havainnointia tutkimuspaikkakunnilla. Tutkimuspaikkakuntia olivat Helsinki ja Oulu, ja lisäksi pienehkö kaupunki Länsi-Suomesta ja kaksi pientä paikkakuntaa Keski-Suomesta ja Itä-Suomesta. Pienimpien paikkakuntien nimiä ei kerrota osallistujien anonymiteetin takaamiseksi. Tutkimus jatkuu myös tämän kirjan julkaisemisen jälkeen.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti
Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
puh. 050 466 0826, sp kaisa.r.vehkalahti@jyu.fi

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 044 416 5303, sp sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi

Yliopistonlehtori Päivi Armila
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 362 8068, sp paivi.armila@uef.fi

Verkkolähetys

Julkistustilaisuutta 4.11. klo 9-11 voi seurata suorana lähetyksenä verkossa Tiedekulman sivuilla. Paikan päälle tilaisuuteen on vapaa pääsy. Osoite: Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Kirjan tiedot

Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. 312 s., nid., 2021, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 235, Sarja: Tiede. ISBN 978-952-372-026-8, ISSN 1799-9219, Kl 30.1, 28 euroa.

Kirjatilaukset

Kirja on saatavilla mm. Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.