Workshop Everyday Emotional and Sensory Materialities, Tampereen yliopisto 8.-9.9.2022

08.09.2022

Muistitietotutkimuksessa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota tunteisiin, aistikokemuksiin ja siihen, kuinka muistot kiinnittyvät usein materiaalisiin esineisiin, paikkoihin ja tiloihin. Esimerkiksi lapsuudesta tutut esineet, tuoksut, maut tai kosketus voivat palauttaa muistelijan vuosien takaisiin kokemuksiin. Perheissä kulkevat esineet kiteyttävät ja kantavat mukanaan merkityksiä, jotka voivat olla vaikeasti sanallistettavia. 

Monitieteisessä työpajassa "Everyday emotional and sensory materialities" pohdimme materiaalisten, sekä aisti- ja tunnemuistojen tutkimuksen mahdollisuuksia. Pääpuhujana vierailee Jyväskylän yliopiston vieraileva tutkija Sarah de Nardi (King's College London). 

Kaksipäiväisen työpajan järjestävät yhteistyössä tutkimushankkeet Äitiyspakkaus tunne-esineenä (Tampereen yliopisto), Materiaaliset ja aistimelliset muistot: tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta (Jyväskylän yliopisto) ja Maalaisnuoruuden sukupolvet (Jyväskylän yliopisto) yhteistyössä Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikkö HEXin kanssa. Lue lisää.