Uutuusjulkaisu pohtii tyttöjen suhdetta harvaanasuttuun kotiseutuunsa

15.06.2022

Koulutus- ja työmahdollisuudet ovat pitkään vetäneet suomalaisnuoria pois harvaanasutuilta maaseutualueilta. Erityisesti nuorten naisten muuttoliike on herättänyt paljon huomiota. Kaisa Vehkalahti ja Helena Ristaniemi katsovat uutuusjulkaisussa nuorten muuttoliikettä uudesta näkökulmasta: mitä harvaanasuttu maaseutu merkitsee sieltä kotoisin oleville tytöille itselleen, ja millaiset tekijät vaikuttavat heidän kokemuksiinsa kuulumisesta kotiseudulle? Tutkimus osoittaa, että kysymys kotiseudulta lähtemisestä tai sinne jäämisestä ei ole yksioikoinen. Koulutus- ja työmahdollisuuksien lisäksi nuorten ratkaisuihin vaikuttaa iso joukko muita tekijöitä. Artikkelissa kiinnitetään huomiota erityisesti ylisukupolvisten ihmissuhteiden, historian, luonnon ja kulttuuriperinnön merkitykseen.

Artikkeli on julkaistu kansainvälisessä, nuoruutta erilaisilla maaseutualueilla pohtivassa kokoomateoksessa Youth Beyond the City. Thinking from the Margins (Bristol UP 2022). Se perustuu tutkimukseen, jossa seurattiin kahdelta harvaanasutulta alueelta, Keski-Suomesta ja pohjoiselta saamelaisaluuelta koitoisin olevien tyttöjen elämää peruskoulun ja toisen asteen opintojen aikana.

Julkaisutiedot: Kaisa Vehkalahti & Helena Ristaniemi: Places of Belonging, Places of Detachment: Belonging and Historical Consciousness in the Narratives of Rural Finnish Girls. In Youth Beyond the City. Thinking from the Margins. Ed. by David Farrugia & Signe Ravn. Bristol University Press: Bristol 2022, pp. 195-214.