Työpajassa muisteltiin maalaisnuoruutta

04.05.2023

Minun maaseutuni -hanke järjesti yhdessä Suomen maatalousmuseo Saran kanssa ikäihmisille suunnatun työpajan huhtikuun lopulla museolla. Lämminhenkiseen tilaisuuteen kerääntyi joukko ihmisiä muistelemaan maaseudulla vietettyä lapsuutta ja nuoruutta. Yhteinen iltapäivä herätti monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Monelle työpaja tuntui olevan tärkeä ja merkityksellinen.

Tilaisuudessa katseltiin keskustelua virittäviä kuvia eri museoiden kokoelmista, mutta osallistujat saivat lähettää etukäteen tai tuoda mukanaan myös omia itselleen tärkeitä aiheeseen liittyviä kuvia. Niitä kertyikin mukavasti tutkimushankkeelle ja tallennettavaksi Sarka-museon kokoelmiin.

Työpajassa pohdittiin yhdessä esimerkiksi maaseudun äänimaailman muutosta, kulkemisen haasteita, lapsuuden parhaita leikkejä ja nuoruuden työtekoa, mutta myös hauskanpitoa ja erilaisia irtiottoja. Ryhmätilanteissa ihmiset muistelevat eri tavalla kuin yksilöhaastatteluissa tai kirjoituskeruissa. Vieraiden ihmisten läsnäollessa ei ehkä avata niin henkilökohtaisia tuntoja kuin keskustellessa haastattelijan kanssa kaksin tai kirjoittaessa omia muistojaan. Toisaalta yhdessä pohdinta virkistää muistia ja osallistujat voivat sparrata toisiaan. Tänä päivänä sosiaalisen median aikakaudella myös omien kokemusten ja tuntojen jakamisesta julkisesti on tullut arkipäiväisempää.

Muistelijoiden nuoruuteen osui monia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka heijastuivat ikäihmisten kerronnassa. Nuorten opiskelumahdollisuuden paranivat, maatalous koneellistui ja yhä useammat muuttivat maalta kaupunkeihin. Liikkuminen maaseudulla herätti paljon työpajassa keskustelua ja erityisesti muisteltiin mopoja. Oma mopo on lisännyt nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen. Sillä on päästy opiskelemaan ja töihin, mutta myös huvituksiin ja toisten nuorten pariin.

Oheisessa kuvassa nuori nainen on oman moponsa kanssa. Nainen kertoi, miten mopo hankittiin hänelle työmatkoja varten. Kun mopo tuli tarpeettomaksi, se vaihdettiin toiseen tärkeään laitteeseen eli pesukoneeseen. Monia mopotarinoita yhdisti juuri elinpiirin laajentuminen sekä monenlainen vaihtokauppa ja säästäminen mopon saamiseksi. Jonkun lapsuudenkodin viimeinen hevonen vaihdettiin mopoon ja jonkun toisen muistoissa mopon osamaksuna annettiin karsinasta porsas.

Työpaja sai osallistujilta paljon positiivista palautetta ja toivetta uusien keskustelu- ja muistelutilaisuuksien järjestämisestä. Yhteinen iltapäivä valokuvien ja muistelun parissa selvästi kosketti ja ilahdutti monia. Museolla pohditaankin työmuodon ottamista osaksi museon säännöllistä toimintaa.

Maria, etnologi ja tutkijatohtori  

Kuvat: Nainen moponsa kanssa Pöytyällä noin vuonna 1960. Suomen maatalousmuseo Sarka, Minun maaseutuni -kokoelma.

Minun maaseutuni -hankkeen työpaja keräsi väkeä muistelemaan maalaisnuoruutta Sarka-museon Riihi-tilaan 23.4.2023. Maileena Vaajoensuu, Suomen maatalousmuseo Sarka.