Onnellinen pyöränomistaja

01.01.2023

Tämä kuva on yksi ensimmäisistä Minun maaseutuni -hankkeelle lähetetyistä kuvista. Siinä nuorukainen on kuvattuna pyöränsä kanssa Kemiönsaarella 1930-luvulla.

Polkupyörät ja pyöräily yleistyivät maaseudulla 1920-1930-luvuilla, jolloin maaseudun tieverkosto parani. Pyöräily liittyi etenkin nuoruuteen, jolloin pyörä symboloi yleensä lähtöä koulutukseen ja palkkatyöhön kodin ulkopuolelle. Pyörä laajensi nuorten elinpiiriä myös vapaa-ajalla, sillä pyörällä pääsi tapaamaan toisia nuoria ja osallistumaan järjestötoimintaan, tansseihin ja iltamiin.

Pyörän ottaminen valokuvaan kertoo sen tärkeästä merkityksestä. Pyörä oli haluttu ja ihailtu, mutta myös kallis esine. Nuoret saivat polkupyöriä rippilahjoiksi tai hankkivat niitä omilla ansiotuloillaan. Polkupyörän saattoi saada jo rippikoulua varten, jolloin kirkonkylään pääsi kulkemaan kotoa käsin. Pyöriä myytiin esimerkiksi osuuskaupoissa, mutta myös asiamiehet välittivät niitä kaupungeista.

Muistatko, millaisella pyörällä sinä ajoit nuorena? Missä pyöräilit ja miltä se tuntui? 

Kuva: Minun maaseutuni -kokoelma, Suomen maatalousmuseo Sarka. 


Lue lisää pyöräilyn historiasta:

Männistö-Funk, Tiina 2014. Itse tehty moderni: Gramofoni, polkupyörä ja valokuvaus suomalaisten elämässä 1880-luvulta 1940-luvullle. Turku: Turun yliopisto.

Tuomaala, Saara 2003. Polkupyörällä pääsee. Suomalaisen maalaisnuoruuden siirtymiä ja symboleita 1920-1940-luvuilla. Teoksessa Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Toimittaneet Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen. 355-371. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 909. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.