Ainutlaatuinen rahoitus maaseutualueiden nuorten tutkimukseen Pohjoismaissa

16.12.2021

Maaseutuun liittyvien tutkimustemme perhe laajenee syksyllä 2022! Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden johtama tutkimushanke The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-National Qualitative Longitudinal Study in Four Nordic Countries (Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa) sai 900 000 euron rahoituksen Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmasta.

Laajassa seurantatutkimuksessa selvitetään maaseudulla asuvien nuorten elämää ja tulevaisuuden kuvia. Mukana on yhteensä 196 nuorta 10 erilaiselta harvaanasutulta alueelta. Hankkeessa on partnereita Ruotsista (University of Umeå), Norjasta (NOVA Norwegian Social Research Institute, Oslo Metropolitan University), ja Tanskasta (VIVE Danish Center for Social Science Research).

Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on useiden suomalaisten ja ruotsalaisten säätiöiden yhteishankkeena toteuttama tutkimusohjelma, joka suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se sai kevään 2021 haussa 449 hakemusta, joista rahoitettaviksi valikoitui yksitoista hanketta. Ne käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen.