MAASEUTUMUISTOJEN KERUU

Miten sinä muistat lapsuutesi ja nuoruutesi maaseutua? Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä? Kerro oma tarinasi! 

Tästä pääset osallistumaan!

Jyväskylän yliopiston tutkimushanke Maalaisnuoruuden sukupolvet ja Suomen Maatalousmuseo Sarka keräävät yhteistyössä maaseutuun liittyviä muistoja, kokemuksia ja tarinoita.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään miten maalaisnuoruus on muuttunut 1940-luvulta 2020-luvulle, ja mitä maaseutu merkitsee ihmisille elämän eri vaiheissa, lapsuudesta vanhuuteen.

Kutsu on avoin kaikille, jotka haluavat kertoa tarinansa. Olemme kiinnostuneita sekä maalla asuvien, maaseudulta pois muuttaneiden, että maaseudulle jälleen palanneiden elämäntarinoista, mutta myös kaupungista kotoisin olevien maaseutumuistoista. Toivomme, että saamme runsaan aineiston, joka avaa henkilökohtaisen näkökulman maaseutuelämään Suomessa 1900-2000-luvuilla. Erityisen kiinnostuneita olemme siitä, mitä maaseutu sinulle merkitsee tänä päivänä!

Minun maaseutuni

- Oletko elänyt lapsuutesi tai nuoruutesi maaseutumaisessa ympäristössä? Millaisia muistoja ja kokemuksia sinulla siitä on? Millainen merkitys näillä kokemuksilla on sinulle tänä päivänä?

- Miten maaseutu on ollut osa elämääsi, tai osa sinun ja sukusi historiaa?

- Oletko muuttanut pois maaseudulta, tai palannut takaisin vuosien jälkeen? Oletko syntyjäsi kaupunkilainen, mutta muuttanut maalle? Millaiset asiat ovat vaikuttaneet näihin ratkaisuihin?

- Oletko työskennellyt maaseutuun tai maanviljelykseen liittyvillä aloilla? Omistatko maata?

- Vietätkö maaseudulla aikaa harrastusten parissa, mökkeillen, osa-aikaisesti asuen tai matkaillen?

- Millaisia muistoja, tunteita ja ajatuksia maaseutu sinussa herättää?

Muuttuva maaseutu

- Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä?

- Miten maaseutu ja suomalaisten suhde maaseutuun on mielestäsi muuttunut ja miten muutos ilmenee?

- Onko oma suhtautumisesi muuttunut? Miten?

- Ovatko maaseudun sukupuoliroolit mielestäsi muuttuneet?

- Mikä maaseudussa on arvokasta? Millaisista asioista et pidä?

- Millaisena näet suomalaisen maaseudun tulevaisuuden? Mikä huolettaa, mistä iloitset?

- Millaisen maaseudun tai maaseutuun liittyviä arvoja haluaisit välittää eteenpäin tuleville sukupolville?

Keruuseen voi osallistua joko osallistumalla haastatteluun, tai kirjoittamalla ja lähettämällä oman tarinan. Otamme vastaan myös valokuvia tietoineen (aihe, aika ja kuvaaja). Keruuseen voi osallistua sekä omalla nimellä että kokonaan nimettömästi. Keruu päättyy 31.12.2021.

Palkitsemme keruuseen osallistuneita kirja-arvonnoilla joka kuukausi keruun päättymiseen 31.12.2021 saakka. 

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa ja tilaisuuksissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisäksi muistitietoa hyödynnetään Suomen Maatalousmuseo Sarkan museotoiminnassa. Yhteistyön tuloksena toteutetaan esimerkiksi museonäyttely suomalaisten maaseutumuistoista. Aineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.

Tästä pääset osallistumaan!


Pääkuva: Kaisa Vehkalahti